Endret kampoppsett!

Vi fikk ingen negative innspill på å korte ned pausene lørdag og søndag, så da har vi gjort det. 

I TILLEGG har vi kortet ned pausen lørdag morgen, etter første kamp, til 30 minutter, så ALLE må sjekke nye tider hele lørdag.