Spillerlister

Lenke direkte til spillerlister er sendt til lagets kontaktperson(er) i dag. Vi ber kun om navn i forbindelse med premieutdelingen.

Fylles listen ut elektronisk i Cup Manager innen fredag kl 12 vil denne bli printet ut. Alternativt ber vi lagleder levere utfylt liste til sekretariatet ved ankomst. Vi vil også ha blanke lister liggende.