Banekart

Her er banekartet over anlegget, med forbehold om værforhold som gjør det nødvendig med endringer.